The cart is opened

Your Cart

You are £30 away from free shipping.

100% until you achieve free shipping.

Your shopping cart is feeling empty.
Only you can help change that—shop now!

Subtotal

£0.00

Go to Cart

O nás

Spoločnosť Herb-Pharma AG (Švajčiarsko) je výrobcom a dodávateľom nutraceutík, cosmeceutík a zdravotníckych prostriedkov.

Herb-Pharma prichádza na globálny trh s jasnou koncepciou a víziou pre konečného zákazníka, s víziou zdravia človeka, založeného na prírodných a biotechnologických produktoch.

Spojenie prírody so zdravím človeka je prirodzeným vývojom existencie ľudskej civilizácie, ktorá aj v najbližšom desaťročí bude hrať veľmi dôležitú úlohu na zvýšení celkovej kvality života jednotlivca.

História základov firmy spadá do začiatku 90. rokov 20. storočia, odkedy sa datuje zahájenie aktivít spoločnosti v segmente farmaceutických a parafarmaceutických výrobkov.

Firma prešla obdobím rýchleho a stabilného rastu, vďaka ktorému dnes zaujíma na európskom trhu vo všetkých záujmových oblastiach popredné postavenie s výraznými tržnými podielmi.

Snažíme sa vytvoriť a skomercializovať udržateľný reťazec inovačnej starostlivosti a starostlivosti o zdravie, založenej na našej formálnej a vedeckej odbornosti.

V rámci spoločnosti Herb-Pharma všadeprítomná inovácia vytvára nový vzor biotechnologickému priemyselnému odvetviu.

Herb-Pharma prevádzkuje vlastné vývojové a výrobné pracoviská.

Na príprave, vývoji a testovaní surovín a finálnych prípravkov sa podieľa tím vedcov, biológov, lekárov, farmaceutov a chemikov.

Za účelom dosiahnutia špičkovej kvality, maximálnej účinnosti a šetrnosti prípravkov, Herb-Pharma vyrába za prísnych prevádzkových podmienok, pomocou najmodernejšej technológie.

Prípravky Herb-Pharma sú podrobované mnohým náročným testom – mikrobiologickým kontrolám, chemicko-fyzikálnym testom, testom dermálnej znášanlivosti, testom bezpečnosti pre zdravie človeka.

Naša filozofia

Záruka kvality – usilujeme sa poskytovať suroviny najvyššej kvality dostupné na trhoch na  celom svete

Vysoká bezpečnosť – usilujeme sa poskytovať predovšetkým také suroviny, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy priemyselnej kvality, podstúpili klinické testovanie a je o nich všeobecne známe, že po ich spracovaní do formy finálneho produktu nespôsobujú podráždenie

Prírodná báza produktov – usilujeme sa poskytovať čo najviac takých surovín, ktoré pochádzajú zo skutočne prírodných zdrojov

Inovácia – usilujeme sa prinášať skutočne inovačné produkty, myšlienky a zdokonalené metódy výroby

Vytváranie hodnôt pre našich zákazníkov a etika – vo všetkom čo robíme sa usilujeme splniť naše poslanie, ktorým je služba zákazníkom, a to tak, že náš prísľub profesionálneho prístupu transformujeme do našich produktov

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa našich prípravkov kontaktujte nás na našej e-mailovej adrese alebo napíšte nám

Obchodné zastúpenie pre SR

Fyto Biotech Ltd.

26 Coverdale road

London W12 8JL

E-mail: info@fytobiotech.uk

Prosíme, pozrite si aj naše sociálne siete

© 2019 Herb-pharma AG Schweiz - All rights reserved.