Přejít na obsah

Košík

Váš košík je prázdný

Podmínky používání

Vítejte na Gyntima a našich Podmínkách používání ("Smlouva"). Tato Smlouva je důležitá a obsahuje podmínky, které ovlivňují vaše právní práva, proto si ji pečlivě přečtěte.
Gyntima je značka společnosti Herb-Pharma AG, registrované ve Švýcarsku. Naše sídlo společnosti je Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich.
Přístupem nebo používáním webových stránek, mobilních aplikací poskytovaných námi, včetně, souhlasíte s vázáním podmínek obsažených v této Smlouvě a všech dalších podmínek zde odkazovaných. Některé služby mohou podléhat dodatečným podmínkám, které specifikujeme čas od času; vaše použití těchto služeb podléhá těmto dodatečným podmínkám, které jsou do této Smlouvy zahrnuty odkazem. Tato Smlouva platí pro všechny uživatele stránek.
Pokud jste mladší 16 let, musíte informovat svého rodiče nebo zákonného zástupce o Zásadách ochrany osobních údajů Gyntima před registrací k použití této stránky nebo jakýchkoli služeb této stránky. Si vyhrazujeme právo přijímat objednávky pouze od osob starších 18 let.
Můžeme upravovat Smlouvu čas od času. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli změnou Smlouvy, musíte ihned přestat používat stránku. Jakékoli změny provedené poté, co jste zadali objednávku, neovlivní tuto objednávku, pokud nás zákon nepřinutí změnu provést.

REGISTRACE

Můžete se zaregistrovat na účet na stránce. K použití určitých částí stránky není vyžadováno, abyste se registrovali. Určité funkce stránky, jako je například přístup k historii objednávek, však vyžadují registraci na účet. Musíte poskytnout přesné a úplné informace a udržovat aktuální informace o svém účtu. Nesmíte vybrat nebo použít jako uživatelské jméno jméno jiné osoby s úmyslem předstírat, že jste tato osoba, použít jako uživatelské jméno jméno podléhající právům osoby jiné než vy, aniž byste měli příslušné povolení, nebo použít jako uživatelské jméno jméno, které je jinak urážlivé, vulgární nebo obscénní. Jste výhradně odpovědní za činnost, ke které dochází na vašem účtu, a za udržení zabezpečení hesla k účtu. Nikdy nesmíte používat účet nebo registrační informace jiné osoby na stránce bez povolení. Musíte nás okamžitě informovat o jakékoli změně vaší způsobilosti k používání stránky, porušení zabezpečení nebo neoprávněného použití vašeho účtu. Nikdy byste neměli zveřejňovat, distribuovat nebo zveřejňovat přihlašovací údaje k vašemu účtu. Máte možnost smazat svůj účet kdykoliv, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

AUTORSKÁ PRÁVA

Všechna autorská práva k obsahu stránky (včetně textu, grafiky, softwaru, fotografií a dalších obrazů, videí, zvuku, obchodních značek a log) jsou vlastněna společností Herb-Pharma AG.
Neoprávněné použití Obsahu může vést k porušení autorských práv, ochranných známek a dalších zákonů. Nemáte žádná práva na Obsah a nebudete používat, kopírovat ani zobrazovat Obsah, včetně, ale neomezeně na použití rámečků nebo zrcadel, pokud není povoleno v této Smlouvě. Žádné jiné použití není povoleno bez našeho předchozího písemného souhlasu. Musíte zachovat všechna autorská práva a jiná vlastnická oznámení obsažená v původním Obsahu na jakémkoli kopií, kterou vyrobíte z Obsahu. Není dovoleno prodávat, přenášet, přiřazovat, udělovat licence, sublicence nebo měnit Obsah nebo reprodukovat, zobrazovat, veřejně provádět, vytvářet odvozenou verzi, distribuovat nebo jinak používat Obsah jakýmkoli způsobem pro jakýkoliv veřejný nebo obchodní účel. Použití nebo zveřejnění jakéhokoli Obsahu na jakékoli jiné webové stránce nebo v síťovém počítačovém prostředí pro jakýkoliv účel je výslovně zakázáno. Pokud porušíte jakoukoli část této Smlouvy, vaše právo na přístup a/nebo používání Obsahu a stránky se automaticky zruší a okamžitě zničíte veškeré kopie Obsahu.

OBSAH

Můžeme čas od času měnit formát a obsah stránky. Souhlasíte s tím, že vaše používání stránky je založeno na základě "jak je" a "jak je k dispozici" a na vaše vlastní riziko.
Zatímco se snažíme zajistit, aby veškeré informace obsažené na stránkách (s výjimkou obsahu vytvořeného uživatelem) byly správné, nemá za cíl tvořit autoritu nebo radu, na kterou by se mělo spoléhat. Před jednáním na základě takových informací byste měli prověřit s námi nebo s příslušným zdrojem informací.
Neposkytujeme ani nezaručujeme žádné tvrzení nebo záruku ohledně přesnosti, úplnosti, aktuálnosti, správnosti, spolehlivosti, integrity, kvality, vhodnosti nebo původnosti jakéhokoliv obsahu stránky a v plném rozsahu povoleném zákonem jsou zde vyloučeny všechny implicitní záruky, podmínky nebo jiné podmínky a nejsme za žádnou ztrátu nebo škodu jakéhokoliv druhu vzniklou v důsledku vás nebo kohokoliv jiného používání stránky nebo spoléhání na její obsah.
Nemůžeme a nezaručujeme, že jakýkoli obsah stránky bude bez virů a/nebo jiných kódů, které mohou obsahovat kontaminující nebo destruktivní prvky. Je vaší odpovědností zavést odpovídající zabezpečení IT (včetně antivirových a dalších bezpečnostních kontrol), abyste splnili své konkrétní požadavky na bezpečnost a spolehlivost obsahu.

EXTERNÍ ODKAZY

Stránka může čas od času obsahovat odkazy na externí stránky, které mohou zahrnovat odkazy na nabídky a akce třetích stran. Tyto zahrnujeme, abychom vám poskytli přístup k informacím, produktům nebo službám, které můžete považovat za užitečné nebo zajímavé. Nejsme odpovědni za obsah těchto stránek nebo za nic, co nám poskytnou, a nezaručujeme, že budou neustále dostupné. Skutečnost, že zahrnujeme odkazy na takové externí stránky, neznamená žádné schválení nebo spojení s jejich provozovateli nebo propagátory.

UKONČENÍ

Vyhražujeme si právo, podle našeho uvážení, omezit, pozastavit nebo ukončit tuto Smlouvu a váš přístup ke všem nebo části stránky nebo Obsahu kdykoli a z jakéhokoli důvodu (včetně pokud věříme, že jste se zapojili do jakéhokoli podezřelého nebo zneužívaného chování nebo porušili nebo jednali v rozporu s písmem nebo duchem této Smlouvy) bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti, včetně práva odmítnout jakoukoli objednávku, kterou umístíte na nákup produktů, což může vést ke ztrátě a zničení všech informací spojených s vaším účtem. Si vyhrazujeme právo změnit, pozastavit nebo ukončit celý nebo část služeb nebo Obsahu kdykoli bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti. Všechna ustanovení této Smlouvy, která svou povahou mají přežít ukončení, přežijí ukončení, včetně, bez omezení, licencí na Uživatelský obsah, ustanovení o vlastnictví, vyloučení záruk, záruky, limity odpovědnosti, odškodnění, limity odpovědnosti, odmítnutí skupinových žalob a arbitráže.

KONTAKT

Kontaktovat nás můžete na následující adrese: Herb-Pharma AG, Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich, Švýcarsko, nebo na následující e-mailové adrese: home@herb-pharma.com

V České republice: Herb-Pharma s.r.o., se sídlem na adrese náměstí Smiřických 38, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, nebo na následující e-mailové adrese: info@herb-pharma.com